Oferta

Systemy Utrzymania Ruchu

System utrzymania ruchu jest dedykowany działom technicznym w celu poprawy organizacji zadań związanych z utrzymaniem sprawności parku maszynowego oraz wszelkich urządzeń i sprzętu warsztatowego.

Podstawowe funkcje:

  • Paszportyzacja maszyn i urządzeń 
  • Osobny rejestr sprzętu warsztatowego
  • Obsługa materiałów eksploatacyjnych z kontrolą stanów minimalnych
  • Definicja kalendarza profilaktyki
  • Obsługa planu profilaktyki dla przeglądów okresowych oraz remontów
  • Rejestracja i obsługa zdarzeń doraźnych 
  • Elektroniczna karta maszyny, urządzenia wraz z historią zdarzeń oraz planowanymi działaniami
  • Panel dla techników (również w wersji mobilnej lub przeglądarkowej)
  • Tablica bieżących zdarzeń (stan na dzień)
  • Rozbudowane raportowanie w postaci gotowych zestawień oraz raportów opracowanych wg założeń
Powrót do listy

Partnerzy: